Flexwoningen en Finch Buildings, hoe pakken wij dit op?

Kunnen flexwoningen bijdragen aan het oplossen van de nijpende woningvraag in de Metropoolregio Amsterdam? En hoe gaan ze er dan uitzien?

Sander Fletterman heeft namens Finch Buildings een korte pitch gegeven. Wij zijn instaat op korte termijn flexwoningen te bouwen maar wel met als eis dat deze vervolgens permanent worden geëxploiteerd. Een voorbeeld van zo’n project is het project Rietgors in Gouda.

Nergens in Nederland is het tekort aan woningen zo groot als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op korte termijn kan er niet voldoende nieuwbouw gerealiseerd worden. Daarom zijn creatieve oplossingen nodig. In de Woondeal hebben de MRA-gemeenten afgesproken om 3000 flexwoningen in 5 jaar te bouwen. In het nieuwe regeerakkoord doet het kabinet daar nog een schepje bovenop en maakt er 3000 per jaar vanWaar halen de MRA-gemeenten die woningen vandaan? Waar vinden we de ruimte en hoe gaan ze er dan uitzien?

In deze bijeenkomst maak je kennis met een aantal innovatieve vormen van flexwonen. Ook komen de resultaten van een Inbo-onderzoek naar de mogelijkheden voor snelle realisatie van goede flexwoonprojecten op tafel.