Finch Buildings

Finch Buildings werkt aan een toekomst waarin gebouwen een oplossing zijn voor het klimaat probleem. Gebouwen die modulair zijn ontwikkeld en zich aan kunnen passen naar soorten omgeving en omstandigheden.

De aarde

Visie

Finch Buildings ziet een wereld voor zich waarin gebouwen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Met Finch Buildings moet duurzaam wonen beschikbaar worden voor iedereen. Het omlaag brengen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer, daarmee bijdragend aan het herstel van de balans op onze planeet. Alleen dan zijn we in staat om de grootst mogelijke impact te maken.

Missie

Wij maken permanente gebouwen van hout die zowel in productie als in het gebruik de laagst mogelijke CO2 ‘footprint’ hebben. Dit doen we zonder afbreuk te doen aan het design.

FinchBuildings Project in Leiden Achterzijde

Evolutie

Charles Darwin ontdekte op de Galapagos eilanden meerdere soorten vinken (Engels: finches) die grote gelijkenissen vertoonden, maar toch van elkaar verschilden. De gelijkenis van de vinken met de Finch modules is drievoudig: De vinken hebben zich aangepast aan de locatie (in vastgoed wordt gesproken over inpassing), het beschikbare voedsel (de functie van het gebouw) en bovendien zijn ze mobiel (wat zich vergelijkt met de verplaatsbaarheid van onze modules).