Tijdelijk met kwaliteit: Leiden kiest voor Finch Buildings

Ons Doel en de gemeente Leiden kiezen duurzame massief houten modules om een mix aan doelgroepen, waaronder statushouders te huisvesten

Finch Buildings heeft samen met Woningstichting Ons Doel en de gemeente Leiden een overeenkomst gesloten tot het bouwen van wooneenheden op de Sumatrastraat. Het project¬†dat bestaat uit de bouw van 16 Finch modules zal begin 2017 gerealiseerd worden. Samen hebben de partijen ge√Įnnoveerd als het gaat om de invulling van tijdelijke ruimtelijke ontwikkeling.

Leiden is de eerste gemeente in Nederland die¬†een garantie heeft gegeven om de modules – na een eerste tijdelijke bestemming –¬†te verplaatsen naar elders in de gemeente. Deze vorm van garantie op grond, wordt ook wel het grondabonnement genoemd. Met deze toezegging is Woningstichting Ons Doel in staat gesteld het kwalitatief hoogwaardige product van Finch Buildings aan te schaffen, in plaats van laagwaardige containers of unitbouw die vaak na tien jaar rijp zijn voor de sloop. Doordat de gemeente een langere termijn toezegging van grond heeft gedaan is kwaliteit mogelijk gemaakt in tijdelijkheid. En dat is nieuw in Nederland.