Finch één van de zes winnaars COA prijsvraag 'A home away from home'

IMG_3883

WINNAAR CATEGORIE: NIEUWBOUW

Juryoordeel
De makers van Evolutionary Wooden houses hebben hun vondst Finch genoemd -Vink- naar de vogel die volgens Darwin zich optimaal aanpast aan veranderende omstandigheden. Die flexibiliteit en adaptatievermogen herkent de jury sterk in het ontwerp. Het past in veel verschillende omgevingen en contexten en is geschikt voor veel verschillende vormen van bewoning, ook in meerdere lagen boven elkaar. Al wijkt de oplossing op het eerste gezicht niet wezenlijk af van andere containeroplossingen, er is op dit moment weinig beschikbaar dat zó intelligent is uitgedacht en dat slimme duurzame technieken op zo’n overtuigende en vanzelfsprekende manier toepast. Het massieve hout van één wooneenheid is een CO2-buffer voor maar liefst 20 ton CO2. En de makers richten zich ook nadrukkelijk op een gezond binnenklimaat en dat is een sterke verbetering ten opzichte van veel andere aanbieders. In zijn hoofdvorm wijkt de oplossing misschien niet zoveel af van containeroplossingen, architectonisch wel. Het is een mooie oplossing, die echt een aanwinst is voor veel verschillende omgevingen. Hoewel de units tijdelijk kunnen worden geplaatst, kunnen ze volgens de jury evengoed permanent ingezet worden, omdat ze zo goed en mooi zijn dat ze altijd wel een gebruiker zullen vinden. Een woongebouw is een woongebouw, vinden de makers, of dat nou voor asielzoekers is, statushouders, starters of studenten. Deze kwaliteiten bezorgen Evolutionary Wooden Houses een prijs. Geen aanmoedigingsprijs, want de belangstelling van allerlei partijen voor dit ontwerp is al heel groot en het is ver in zijn ontwikkeling. Maar een prijs als erkenning van de grote kwaliteit ervan.

Kijk verder op: http://www.ahomeawayfromhome.nl/winnaars/

 

Trots op onze prijs en overweldigd door de lovende woorden van het jury panel!

 

Reacties van het panel

Vanuit het jury panel werd er vooral lovend gesproken over het optimisme van de ingediende ontwerpen en het brede spectrum van de oplossingen. Ook werd er stil gestaan bij de urgentie die nu tot realisatie van woningen moet leiden. Zo zijn er op dit moment 17.000 woningzoekenden. Marco Florijn van Opnieuw Thuis gaf aan dat zijn organisatie zeer bereidwillig is om op korte termijn enkele concrete voorbeelden in het straatbeeld te krijgen. Jos Wienen (VNG) opperde dat er bij gemeentes soms te moeilijk gedacht wordt; “Er is vast ergens een grasveldje over en daar kunnen dan zo die kubuswoningen gestapeld worden.” Harrie Bosch, bestuurslid van de vereniging van woningcorporaties Aedes koppelde aan het publiek terug dat oplossingen die over flexibiliteit, een hoge kwaliteit en een lange inzetbaarheid beschikken zorgen voor een stimulans bij woningcorporaties om te investeren. Floris van Alkemade sloot het panel gesprek af met in zijn betoog dat de huisvestingsoplossingen vooral voor allerlei mensen ingezet moet kunnen worden, “dat getuigt van logica”, aldus de Rijksbouwmeester.