Finch Buildings tekent City Deal

Er moet in Nederland veel en snel bijgebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. Circulair en conceptueel bouwen biedt kansen om de woningbouwopgave snel en met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren.

Gistermiddag werd de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen ondertekend door gemeenten, provincies, het Rijk, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Uiteraard heeft ook Finch Buildings de City Deal ondertekend.

Doel is om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen, zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is. Samen bouwen aan een betere toekomst!

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=9nlWXIGAM1I