Interview door Real Asset Media: Het Versterken van Duurzame Toekomsten

In een boeiend gesprek met Real Asset Media dook Jurrian Knijtijzer in het dynamische landschap van duurzame bouw. In tegenstelling tot conventionele aannames onthulde Jurrian een fascinerende trend: het is de publieke sector, gedreven door strenge CO2-regelgeving, die de overgang naar milieubewuste bouwpraktijken leidt. 

Deze onthulling werpt nieuw licht op een fundamentele verschuiving in de dynamiek van de industrie, waarbij regelgevende maatregelen innovatie stimuleren en duurzame ontwikkeling bevorderen.

Bovendien belichtte Knijtijzer de evoluerende regelgevende omgeving in Nederland en Europa, waarbij hij het cruciale belang van politiek bij het stimuleren van markttransformatie benadrukte. 

Voor een diepgaande verkenning van het gesprek en de inzichten, bekijk het volledige artikel en de video via de bovenstaande link.