U bent een AANNEMER

U bent een

AANNEMER

 Een Finch Buildings project volgt een duidelijk proces. Daarin werken wij als ‘systeemloods’ om alle
partijen in het project te begeleiden in de toepassing van ons houtbouwsysteem.

 Een Finch Buildings project volgt een duidelijk proces. Daarin werken wij als ‘systeemloods’ om alle partijen in het project te begeleiden in de toepassing van ons houtbouwsysteem.

Fase 1: Inventarisatie
Doel:
een eenduidig startpunt bepalen voor uw bouwopgave.

Wij geloven dat een samenwerking alleen zinvol is wanneer wij de bouwvraag efficiënt kunnen oplossen.

Dat proces begint met een goede inventarisatie waarbij we de (on)mogelijkheden, kansen en risico’s bespreken.

In deze fase verzamelen we alle relevante informatie die nodig is om een
Quick Scan te maken.

Fase 1: Inventarisatie
Doel:
een eenduidig startpunt bepalen voor uw bouwopgave.

Wij geloven dat een samenwerking alleen zinvol is wanneer wij de bouwvraag efficiënt kunnen oplossen.

Dat proces begint met een goede inventarisatie waarbij we de (on)mogelijkheden, kansen en risico’s bespreken.

In deze fase verzamelen we alle relevante informatie die nodig is om een Quick Scan te maken.

Fase 2: Quick Scan
Doel: analyse van uw opgave vanuit onze modulaire bouwmethode.

Output quick scan:
 • Een 3D volumestudie LOD 100 (level of detail)
     o Opgebouwd uit vier kleuren. Deze          duiden de traditioneel gebouwde          gebouwdelen (zoals de fundering), alle          ‘100% Finch’ modules en eventuele          afwijkingen ten opzichte van het Finch          Platform.
 • Kengetal inschatting per m2 BVO
     o Voor de bouw- en ontwerp-gebonden          bijkomende kosten van uw opgave.
 • High-level technische omschrijving van de leveringen en diensten van Finch.

Fase 2: Quick Scan
Doel:
 analyse van uw opgave vanuit onze modulaire bouwmethode.

Output quick scan:
 • Een 3D volumestudie LOD 100 (level of detail)
     o Opgebouwd uit vier kleuren. Deze duiden de traditioneel gebouwde gebouwdelen (zoals de fundering), alle ‘100% Finch’ modules en eventuele afwijkingen ten opzichte van het Finch Platform.
 • Kengetal inschatting per m2 BVO
     o Voor de bouw- en ontwerp-gebonden bijkomende kosten van uw opgave.
 • High-level technische omschrijving van de leveringen en diensten van Finch

Fase 3: Structuurontwerp
Doel:
 Detaillering van uitkomst quick scan en een duidelijk, taakstellend bouwbudget.

Output structuurontwerp:

 • Een volumestudie (LOD 200) en inventarisatie van eventuele afwijkingen van het Finch Platform op hoofdlijnen

 • Een plafondbudget-opstelling
  voor de bouwkosten met kengetallen
  voor de traditioneel gebouwde bouwdelen,
  een indicatie van de kostprijs van de modules en een opslag (uitwerkingsbudget) voor
  de afwijkingen ten opzichte van
  het Finch Platform.
 • Een inschatting van de module-gebonden bijkomende kosten.

 • Een technische omschrijving en een globale demarcatie voor de leveringen en diensten
  van Finch die is gekoppeld aan
  het plafondbudget.

Fase 4: Ontwerpproces

De volumestudie en het bijbehorende taakstellende bouwbudget is de basis voor het verdere ontwerpproces.

Finch Buildings blijft betrokken gedurende het ontwerpproces:

 • als adviseur
 • verantwoordelijk voor de technische uitwerking van de modules
 • het bewaken van de (technische) randvoorwaarden voor ons bouwsysteem
 • we adviseren over de demarcatie tussen fabriekswerk en bouwplaatswerk
 • we voorzien de architect en opdrachtgever van gevraagde- en ongevraagde adviezen om het project te optimaliseren