Finch Filipijnen

Met de Mission Statement ‘Duurzaam en gezond vastgoed bereikbaar maken voor iedereen’ in gedachte zocht Jurrian samen met twee studenten van de TU Delft (Joran van Schaik en Pieter Ham) naar een oplossing voor het wonen in een overstroomgebied in Hagonoy, Filipijnen. Joran en Pieter ontwierpen als afstudeeropdracht amfibische gebouwen die – net als de Finch modules – circulair, gezond, mooi en duurzaam zijn. Met deze amfibische gebouwen kunnen grote stappen gezet worden in verbeteringen van levenssituaties van de mensen (in Hagonoy).

Vervolg tekst..

bla bla