Beloftevolle houten stapelhuizen van Finch Buildings

Lovende woorden over Finch Buildings op de site Classify Life en op de Facebook site Classify Life Magazine.

Schermafbeelding 2015-09-26 om 15.19.09

Echt bevlogen mensen die kansen zien, kansen creëren en kansen met beide handen grijpen. Mensen die dingen bedenken en voor elkaar krijgen waarvan je zegt ‘hoe is het mogelijk?’ of ‘waarom heeft niemand daar eerder aan gedacht?’ De jonge Amsterdamse architect Jurrian Knijtijzer is zo iemand. Samen met partners werkt hij al een aantal jaren aan eenvoudig stapelbare en verplaatsbare huizen van hout, inzetbaar voor huisvesting van studenten, bij rampen of… bijvoorbeeld om vluchtelingen huisvesting te bieden. Duurzaamheid speelt daarbij de hoofdrol. Wij spraken hem onlangs, na een eerdere kennismaking, en hij vertelde enthousiast dat zijn bedrijfje Finch Buildings nu snel kan laten zien waar hij al jaren zo hard aan werkt. De eerste huizen worden gebouwd, het project komt in een stroomversnelling. Dat is in veel opzichten een erg goede ontwikkeling.

Lees verder….