Privacy statement

Finch Buildings BV, gevestigd aan Van der Madeweg 5, 1114 AM te Amsterdam-Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven inĀ dit privacy statement.

Contactgegevens

Finch Buildings

Bezoekadres:
Van der Madeweg 5
1114 AM Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20-8943431
E-mail: info@finchbuildings.com

Persoonsgegevens in onze database

Finch Buildings verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten, of omdat u in het verleden toestemming heeft gegeven om uw gegevens op te slaan in onze database. Wij slaan uitsluitend de volgende persoonsgegevens op:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam onderneming
  • Functie
  • Branche
  • Website

Bijzondere persoonsgegevens

Finch Buildings verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens van relaties of bezoekers van onze website www.finchbuildings.com.

Doelstellingen gegevensverwerking

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief of mailingen
  • Het telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemenĀ i.v.m. projecten

Geautomatiseerde besluitvorming

Finch Buildings maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen, genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker van Finch Buildings.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Finch Buildings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich uitschrijft voor onze online-communicatie, verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Finch Buildings deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden met uw toestemming, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Finch Buildings gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U bent eigenaar van uw eigen persoonsgegevens en daarom heeft u het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Finch Buildings. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@finchbuildings.com. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Finch Buildings neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor maken wij gebruik van de beveiligingsmaatregelen van ons CRM-pakket van Simplicate,Ā ons kantoorĀ en onze webhost Go Daddy. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@finchbuildings.com.